Jeg hadde en skrue som ikke ga motstand i min, og jeg valgte da å smøre selve skruen inn med kontaktlim for så å skru den inn. Tror det vil gå greit allikevel å skru den ut om det blir nødvendig (lot limet på skruen tørke litt, så det ble vel kanskje mer en 'pakning' som fyllte ut skruehullet, mer enn superhardt limt fast).