hei jeg har et par akg headphones
jeg får ikke koblet disse opp igjen
noen som, kan slikt?