Ok, skal gjøre det rett denne gangen!!! Det er vel få der ute som har noen
CV d-15EE horn liggende hjemme? :-|