Hvis susingen endrer seg når du vrir på volumkontrollen, ligger sannsynligvis kilden til støyen før denne i lydkjeden. Med andre ord IKKE i effekttrinn eller høyttalerkabling.

Det er heller ikke uvanlig at det er forskjell på diskantgjengivelsen i ulike høyttalere, og at selv om du hører mer støy i bakkanalene, så er det kanskje like mye støy ut til alle høyttalerne, bare at bakkanalene i større grad gjør det hørbart.

Jeg vil tro at dette er "egenstøy" fra receiverens preamp-del. Dette er en stor utfordring for receiverprodusentene, siden det skal pakkes ganske mye rart inn i en boks. Å holde de elektromagnetiske støyfeltene inni en slik under kontroll kan være en utfordring. Det kan f.eks. dreie seg om elektromagnetisk støy mellom de interne DACene og den analoge preamp-delen. At det ikke støyer når DVD ikke gir lyd kan rett og slett være fordi receiveren muter receiveren når den ikke mottar noe signal på den valgte inngangen.

Uansett tror jeg høyttalerkabler er et blindspor siden støyen varierer med volumkontroll-innstillingen, som sagt.

Har du forsøkt med andre lydkilder, f.eks. den innebygde radioen eller med analog stereokabling mellom DVD og receiver? Støyer det i så fall like mye da?
Kjører du bildesignalene gjennom receiveren?
Har du forsøkt å flytte DVD-spilleren vekk fra receiveren?
Har du forsøkt å skru av TVen når du spiller, slik at du bare får lyden?
Det kan godt hende at støyen kommer fra DVD-spiller eller TV, og at receiveren bør stå lenger unna disse.