Har 2 stk Klipsch RF-35 Høyttalere, nå nettopp når jeg skulle koble til en kabel på den svarte pluggen på høyttaleren hørte jeg en knitre lyd akkurat i det det ble kontakt mellom kabelen og "hullet". Knitre lyden viste seg å være fra diskanten. Denne lyden får jeg fra begge høyttalerene når kabelen kommer i kontakt med "hullet".
Strømkabelen til forsterkern var koblet ut.

Hva kan dette være?

Kan det muligens være at jeg er statisk ladet?, men jeg prøvde det samme på bakhøyttalerene Dali 3003 og der kom det ingen lyd.


("hullet" er altså der som du putter kabelen inn for så å skru fast, for å unngå noen missforståelser )