Har ikke sett oppgitt følsomhet på svs subene noen sted. Noen som vet hvordan den er?
Når man ser på elementer, kassevolum og konstruksjon vil jeg anta at følsomheten ligger rett i underkant av 90 db 1w1m.