Har kun hørt CM9 på en Cambridge 851A.
Noen som har hørt både CM9 og KEFene, og evt. kan komme med noen tilbakemeldinger?