Hvordan er denne pakken:
Cambridge MINX S525 Høyttalersystem.

????