Vil swans F2.2c bli noe særlig på en sr606? Eller blir det et dårlig match?

Sånn lydmessig, er Swans f2.2c en god høytaler? Noe å gå for? Virker som folk er fornøyde når jeg har skumlest på nettet værtfall..