Vurderer disse to stativhøyttalerne. Prisen er lik. Hvilke er bedre til prisen (som forøvrig er 800kr). Hvilke lydforskjeller har de? Har den ene dypere bass enn den andre osv, hvilke lydkvaliteter har hver høyttaler?