Vil det være impedans konflikt mellom Sony Str-dg 910 og Patos Basic 310?