Har i dag 6 stk L820 + 1 LC2 i kino'n, men må si det frister å bytte ut til 7 stk 3840.
Noen som har noen formening om forskjeller i lyden ?
Savner litt punch, får man mere av det med 10" som sitter i 8340 ?

Rommer et 12m2 men godt dempet. vil 8340 bli for "store" i rommet ? sitter nærme bakveggen så tenkte mest på det å ha hornet nærme hodet bak.

Tenker også på waveguide diskanten i L serien som jeg vil tro passer godt i ett lite rom mtp liten spredning kontra hornet i 8340 som sprer mye.