Vil nevnte bytte føre til merkbar forbedring på filmtitting? Er det værdt å legge noen kroner i dette?