Hvilke følsomhet er det på Sinus Live 16c? Har søk på Goggle men finner ikke noe svar