Hei.

Jeg har problemer med SUB-utgangen på SONY CDX-GT560. Problemet er at det ikke kommer lyd ut.
Forsterkeren slår seg på når jeg slår på spilleren så det er i orden. Basskassen virker hvis jeg bruker forsterkutgangen for Front eller Rear, men altså ikke på SUB.
I menyen på spilleren så kan man justere SUB-nivået fra -10 til +10 men det gir ingen virkning.
Er det noe man må aktivere på spilleren for at SUB-utgangen skal virke ?

Det kan jo selvfølgelig være utgangen som er deffekt, men den har aldri vært brukt før så jeg vet ikke...