Nå finnes plugin til foobar2k som støtter DSD/DST-formatet. Fremdeles er det krevende å "rippe" SACD-plater (man må modde en stand-alone SACD-spiller).

DSDIFF Decoder - Hydrogenaudio Forums
DSD-2-PCM -- proof of concept - Hydrogenaudio Forums

Jeg håper at dette:
1. Kan bidra til å avmystifisere SACD-formatet, og gjøre det lettere å gjøre objektive sammenligninger
2. Kan gjøre at gode utgivelser blir tilgjengelig på mange praktiske platformer uavhengig av hvordan det går med SACD som format

-k