LAGE EN ARTIST / ALBUM LISTE FRA ITUNES I EXEL (Windows)

I Itunes:

Merk musikk helt øverst i venstre kolonne. Fil meny -> Bibliotek -> Eksporter Spilleliste

NB Lagre filen som TXT fil.

I EXEL

Start Exel. Fil Meny -> Åpne -> I vinduet som opner seg velg alle i filtype feltet nederst og
opne txt filen du lagret. Du får da opp Tekst import veiviser. Velg Data med skilletegn klikk neste.
Velg Tabulator som skilletegn og klikk fullfør.

Slett alle kolonner unntatt Artist og Album. Så for å fjerne duplikater som kommer av at listen er en sangliste.
Merk Hele arket med å klikke på det lille feltet over rad 1.

Data meny -> Filter -> Avansert Filter -> Klikk OK på meldingen som kommer opp. Kryss av for Bare Unike Poster
Klikk OK

Nå får du en liste med bare dine album med artist, men som er feil nummerert. For å fikse dette kopier kolonnene
Artist og Album til et nytt rekneark.

Håper dere fårstår mitt forsøk på å forklare dette :-)