Har noen en formening om ytelsen på denne spilleren og om den er verd 2500?