Hola folkens.

Har en DVD-1740 som er satt til å oppskalere til 1080P via AX2, som igjen er koblet til Samsung LE40M86.

Kablingen er Supra og Argon HDMI.
Følgende innstillinger er valg i Pioneeren;
HDMI: AMP
RES: PURE
V.CONV: OFF

Innimellom blinker bildet til, og eventuelt forsvinner helt. Men ikke lyden. I løpet av en hel film skjer dette kanskje tilsammen i 10 sekunder. Problemet har en tendens til spesielt å dukke opp på hvit rulletekst på sort bakgrunn.

Har ikke sett en hel film ved å koble spilleren direkte i tv'en, men har testa litt i kveld og en film står og går nå.. Ikke sett noe til det enda, altså problemet forsvinner når spilleren står rett i tv'en.

Uten at dette er testa 100% ser det også ut som problemet forsvinner når spilleren står i 720p..

Noen ideer?