Har tenkt og kople sammen PS3en med forsterkaren og lurer på om sjøl om ein koblar PS3 inn med hdmi om dette signalet på video delen kan /blir konvertert om til component .

Konverterer HK745 på tvers av kompositt, S-Video, komponent og HDMI?

Så lenge ein har kopla opp med HDMI så trenger ein ikkje anna form for feks ? optisk for lyden ?