Driver nå og stiller inn HD-E1. Jeg overfører lyden via HDMi og jeg har valgt auto på både HDMI og s/pdif. Men når jeg velger PCM på s/pdif, så endrer lydsignalet seg fra Digital bitstream til Digital PCM. Hvorfor det? Det er jo HDMI jeg bruker, så denne innstillingen burde ikke endre noe. Med dette valget står det foran på receiveren min PCM 96kHz. Hvis jeg setter s/pdif på Auto og HDMI på PCM, så står det Digital bitstream hos HD-E1 og bare PCM i displayet på receiveren. Hva skal jeg velge? Har også hørt at hvis jeg setter til Auto, så vil jeg ikke alltid få den beste lyden, noen som kan bekrefte dette?

Takker for all hjelp