Wikipedia og www.howstuffworks.co er greie startpunkt for info om CD-standarden, feilkorreksjon etc. Det hadde vært fint å visst noe mer detaljert om hva som faktisk skjer bak kulissene.

Jeg har funnet fram en komponent fra Philips som gjør alt i ett:
CD audio decoder, digital servo and filterless DAC with integrated pre-amp and laser control (PhonIC)
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/.../SAA7824HL.pdf

Jeg er interessert i den generelle virkemåten til en CD-spiller, ikke nødvendigvis verdens beste eller dårligste. Derfor er det heller ikke så interessant hvilke spillere som bruker denne kretsen.

Jeg har begynt å titte på specsene og funnet belegg for noen av mine påstander i evige debatter rundt "hvordan ting forholder seg". Jeg håper å få tid og inspirasjon til å få litt mer innsikt i den praktiske verden ved dette.

Person-angrep er uønsket, og påstander skal i størst mulig grad underbygges ved argumentasjon og/eller linker i denne tråden. Opprett gjerne en egen tråd om subjektive opplevelser ved avspilling av CD-spillere, eller om hvor fælt det er at teknologer har ødelagt hifi-hobbyen din. Legg i fra deg kvalmen ved døra, men opplys meg gjerne om brister i min forståelse så blir dette interessant =)

Så langt:
Se vedlegg for en forenklet oppstilling av dataflyt. Merk spesielt audioflyten fra "dataslicer" helt til venstre, via PLL/demod, FIFO, feilkorreksjon, interpolator, oversamplende digitalfilter

Legg merke til den enkle (men ikke nødvendigvs dårlige) error concealement vi har i den andre figuren. Hvis vi vet at et sample er tvilsomt så gjør vi en ren interpolasjon. Hvis 2 etterfølgende samples er dårlige så holder vi bare den siste kjente verdien før vi interpolerer siste dårlige sample.

"7.15 Spindle motor control
7.15.1 MOTOR OUTPUT MODES
The spindle motor speed is controlled by a fully integrated
digital servo. Address information from the internal ±8
frame FIFO and disc speed information are used to
calculate the motor control output signals. Several output
modes, selected by decoder register 6, are supported:"

Dette betyr i mine øyne at vi som forventet har en tilbakekobling fra FIFIO-bufferen til motorhastighet som presumptivt prøver å holde datamengden i buffer konstant ved å regulere spin-hastigheten. Dette ser ikke ut til å støtte påstanden om at "unøyaktig motorhastighet" fører til jitter på utgangen.

...

-k