Har en 10" eltax sub koblet mot min rx-v1500 forsterker. Problemet er at når det er få (eller ingen) lavefrekvente signaler over tid i en film, slår sub'en seg i dvale. Dette gjør at når det faktisk kommer lavefrekvente signaler, så går jeg altså glipp av deler av dette da sub'en bruker tid på å skru seg på igjen. Det er ikke mulighet til å endre på dette på sub'en, men kanskje det er noe jeg kan gjøre med forsterkeren for å unngå dette?