Har nokon tips om kvar ein får kjøpt kabinett (aluminium o.l.) til å bygge inn effektforsterkarmodular...?