Har vurdert å kjøpe meg en av disse for å få justert sub-kurven min, med tanke på pris er jo BFD en klar vinner. Hvorfor bør jeg kjøpe sms1 når den koster 6-7ganger så mye som BFD? Gjør ikke begge to mye av det samme med en ujevn kurve? SMS skulle visst være lettere å stille inn i forhold til BFD, men bortsett fra det hva er egentlig de store forskjellene?