Etter å ha hatt Hegel HD 25 på hjemlån fra Soundgarden i en snau ukes tid, valgte jeg å la den bli permanent i min besittelse, og den har nå vært i bruk ca. 150 timer. Har også Hegel Hd 11 som jeg bruker i mitt hodetelefonoppsett. Blir da en sammenligning mellom disse 2 dac'ene. Nå er jo 25 forskjellig fra 11 i og med at den også kan brukes som forforsterker sammen med f.eks. aktive høyttalere. Bare husk å redusere volum på DAC'en før tilkobling dersom en vil bruke den som forforsterker. Begge coaxinngangene er av samme oppgraderte kvalitet ( 75 ohm )
En annen finesse med 25 er at en kan tappe 2 ganger på fronten ( ikke displayet ) for å skifte inngang, greit for den som har problemer med å holde styr på fjernkontrollen. Dette kan også gjøres selv om displayet er avslått. Den takler også 24/192 via USB, men dette krever tillegg av programvare.

Så til et førsteinntrykk av lyden på HD 25. Til å begynne med syntes jeg ikke forskjellen på HD 11 og HD 25 var noe å
"hoppe i taket" for, men dette har i høyeste grad forandret seg etter at HD 25 har fått de nevnte 150 timene på seg. Det første jeg la merke til var at bassen på HD 25 går dypere og er en anelse mer nyansert enn på HD 11, dette merket jeg allerede etter første spilletime,
men nå etter innspilling ( jeg vet enda ikke om den er ferdig innspillt) er jeg ikke i tvil om at HD 25 er bedre på alle måter, og det ville jo være merkelig om den ikke skulle være det til ca. 3 ganger prisen av HD 11.

Det som spesiellt slår meg med HD 25, er dens evne til å "åpne opp" lydbildet i det mellomste og øvre del av frekvensområdet, og den presenterer en enorm evne til tredimensjonalitet i lydbildet. Her er både dybde og bredde i lydbildet som får lyden formelig til å sveve i rommet, og høyttalerne forsvinner helt i lydbildet. Jeg har etter hvert som jeg har brukt 25 blitt mer og mer forbløffet over den silkeglatte lyden, uten antydning til lyttetrettende faktorer, som den er i stand til å formidle. Dette er jo selvfølgerig ikke bare DAC'en fortjeneste, er jo et samspill mellom alle komponentene i lydkjeden. Og skal det ha en hensikt å investere i en såpass kostbar DAC, bør en også være rimelig sikker på at de andre leddene i kjeden også er i stand til å videreføre de kvaliteter som det høres ut til at Hegel HD 25 har, det går som kjent ikke an å lage vin av "bare" vann.


Kjører optisk inn til HD 25 fra Mac, og coaxialt fra CD til HD 25, balansert ut til Bladelius Thor 3 og videre til Anthony Gallo REF 3.5.
I mitt lydsystem er jeg ikke i tvil om at HD 25 kan forsvares, prisen tatt i betraktning, men dette må selvsagt den enkelte vurdere ut fra sitt eget lydsystem.

Hegel HD 25 DAC får i alle fall en soleklar anbefaling fra min side.