Newcom QS760 Passive Speaker Pair 309-160

I dare ya 8)

6 kroners høyttalere ? XD

Mente "mer/bedre" ikke mer bedre..