Med kone og (ennå hjemmeværende) barn, må jeg tenke budsjett. Jeg tenker på å kjøpe enten en Dussun V6i eller en Doge 3 (rør) forsterker. Når det gjelder CD, ønsker jeg muligheter for SACD. Har noen oppfatninger om hvilke av de kinesiske CD-spillerne som lydmessig "passer til" en/begge av disse forsterkerne?