skal ha mg projektor mn recivern min har bare 1hdmi ut den bruker jeg på tven. så for å få bruke signal ut ifra bluray spilleren til både tv og projektor hva er best?, splitter eller switch? viss jeg bare bruker splitter vil signalet bli dårligere?
jeg har en del komponenter som skal kobles til. pc - xbox360 - playstation 3 - tv decoder som jag vil ha signal på både tv og projector. må jag då ha 5*2 hdmi switch, og vhordan kobler du til switchen? blir d hdmi ut fra reciver og in på switch slik at dn tar sg av all deling av hdmi kildene? eller går d ann å bruke switch som er 2ut og 1in å kombinere med reciver slik at dn og deler hdmi signaler til diverse maskiner?
Eller er d bare så enkelt at du kan bruke splitter med 1hdmi in og 2hdmi ut. som du kobler fra hdmi ut på reciveren og inn på splittern så tv og projector på hdmi ut fra splittern.

er d bare denne som skal til?

HDMI Splitter (1 input / 2 output)

takker for alle svar