Kor mange watt må ein forsterkar ha ?
Og kor viktig er god straumforsyning ?

For å vera meir konkret:
Ta JBL DD66000 Everest som eksempel på høgttalar som ein skal ha forsterkar til.

Det står litt om den på desse to linkane:
1)
http://www.jbl.com/resources/Brands/...%20DD66000.pdf

2)
JBL - Project Everest DD66000


Eg har høyrt på den med 2 kilowattsforsterkeri (Mcintosh 2KW).
Er eksempelvis noko som helst grunn til å tru at denne høgttalaren skal spela betre med ein 500 watts forsterkar enn ein 250 watts forsterkar ?

Nokre forsterkarar har "enorme straumforsyningar", eksempelvis ASR Emitter II.
Sjå side 2 her for info:
http://www.asraudio.de/Dpdf/IDEmitter2.pdf

Får ein noko (dvs. høyrbart betre) igjen for å ha ein forsterkar med enorm straumforsyning ?