En kort og god artikkel om hva som gjør at flere audiofile frykter eller stiller seg likegyldig til målinger. Les den før du deler dine synspunkter.

Why Some Audiophiles Fear Measurements