Jeg har flere dvd`er med japansk anime, eks. Final Fantasy. Dette er episodefilmer.

Jeg bruker DVD Decrypter og Auto GK for å lage avi-filer med undertekst. Men merkelig nok så blir bare den første episoden synkron mht teksten. Så teksten blir usynkron etter ca 22 minutter. Det er samme framerate på både bilde og teskt. Det blir konstant 1 minutt og 21 sekunder usynk hele filmen gjennom.

Har prøvd "Subtitle Workshop", og klarer å lage en ny srt-fil på den usynkrone delen, men denne klarer jeg ikke å få "koblet" til den synkrone delen. Jeg er ganske sikker på at det lar seg løse, men trenger hjelp/litt forklaring.

Har prøvd SubtitleSynch men den legger undertekstene oppå hverandre som et lag etter synkronisering.

Vennligst send et tips om du har.