Det beste er som nevnt å bruke en mediaserver.
Fat32 er utdatert (for lenge siden).