Kan noen hjelpe meg med følgende:
Auto søker opp programer,alt ok.
Står spiller på en stund,fryses bilde.Slår spiller av og på i noen
sekunder.Alt ok
Slår av DVD/HDD spiller og på igjen om noen minutter/timer blir
hele skjermen fyllt av fargende striper,kanalene borte.
Opptak HDD:legger inn ønsket opptak,klokke går etc.,
men opptak mislykkes.Kun en "frosset" bilde vises.