Har lest at HAUPPAUGE WINTV HVR-4000 kan benyttes som decoder for bakkenettet. Er dette noe poeng? Hvordan er det med kvaliteten i fhorhold til en vanlig decoder?