Har nylig kjøpt meg HD-tv, men har fortsatt en ikke-HD-dvd'spiller. Spørsmålet er:
På mine mange DVD-filmer, vil bildekvaliteten bli bedre med en DVD-spiller som oppskalerer bilde til 720p eller 1080i, eller har ikke denne oppskaleringen noe å si ettersom kilden (DVD-filmen) er kun vanlig DVD-kvalitet?