Sikkert et banalt spørsmål for mange, men likevel lurer jeg.

Om man sender digitale signaler til en TV eller prosjektor gjennom HDMI, er det da slik at bildeoppbygging skjer digitalt, eller er det en form for konvertering til analoge signaler i siste instans?

Dette kommer inn flere steder:
- Hva er i såfall nytten av en egen videoprosessor?
- Bør man vurdere hvor en slik konvertering skjer best. For eksempel at DVDspilleren tar konverteringen og sender videre analogt?