Lastet ned 3 hd-filmer som det var linket til i en annen post her.
Fikk ikke spillt de av på min noe slappe laptop så jeg brente de ut
på en cd.
Puttet skiva i Oppo-dvd'en min men den kunne ikke spille av noe,
heller ikke Xboxen taklet disse filene.
Er eneste mulighet å koble den andre pcen til tv?