Ser flere steder at det er veldig stor feilprosent på XD1 serien til Sharp. Dette er ikke akseptabelt til en pris i overkant av 25.000 kroner. Hva er alternativene, og kommer det nyere modeller?