Hva vil vi få "etter HD"? Litt inspirert av utallige kreative tolkninger av Moores lov for halvledere så har jeg lurt på hva vi får om f.eks 10 år.

Moores lov var opprinnelig en observasjon av at antall transistorer i en halvleder-pakke så ut til å doble ca hver 18 måneder. Dette ble sagt i 1965 og har holdt ganske bra - kanskje er det en selvoppfyllende spådom? Dette har blitt modifisert til en dobling hver 24mnd, og tolket som en dobling av ytelse (som er sterkt avhengig av antall transistorer) etc.Enkelte har tatt dette et trinn videre og hevdet at mange ting rundt oss tilsynelatende følger samme grunnleggende formel. Figuren under fra IBM viser hvordan prosessor-kraft, lagringsplass og bredbånd har utviklet seg mellom 1983 og 2000 for PC-er.
http://www.research.ibm.com/journal/sj/422/morris.pdf


En teoretiker har påstått at Moores lov bare er en bit av et større bilde som har pågått siden år 1900 hvor tilgjengelig maskinell regnekraft pr krone har økt eksponensielt:
Moore's Law - Wikipedia, the free encyclopediaDet kan se ut som om enn så lenge at tilgjengelig regnekraft, lagringsplass og båndbredder kommer til å øke, på tross av dystre spådommer om at "nå er taket snart nådd". Og hvis den korte teknologihistorien har vist oss noe, så er det at brukere og applikasjoner tilpasser seg tilgjengelig teknologi utrolig fort (demonstrert ved at enhver harddisk blir full etter kort tid uansett hvor stor man kjøper).

Hvilke utslag får dette for video? Jeg gjorde noen kjappe overslag over pixel pr sekund (altså produktet av oppløsning og framerate) for noen formater, og lagringsplass for de samme. Resultatet sees i figuren under.
Noen merknader. For de analoge formatene LD og VHS har jeg brukt veldig enkle estimater på oppløsning basert på info på wikipedia. De to sorte linjene er overhodet ikke basert på noen fancy regresjons-analyse, men er helt manuelt plassert på som en subjektiv vurdering av utviklingen. Jeg har med hensikt ekskludert de analoge videoformatene fra denne linjen, siden de representerer helt forskjellige teknologier.

Kan man si noe vettugt ut fra dette? Om 10 år, i 2017, har vi da 4*10^8 pixel pr sekund (tilsvarende 1080@200fps, eller 6000x3000 pixler ved 24fps) og optiske disker på mellom 200GB og 800GB? Vil teknologien greie å levere, og vil behovet vokse med mulighetene?

-k

referanser:
Laserdisc - Wikipedia, the free encyclopedia
Video CD - Wikipedia, the free encyclopedia
DVD - Wikipedia, the free encyclopedia
Blu-ray Disc - Wikipedia, the free encyclopedia
VHS - Wikipedia, the free encyclopedia
DV - Wikipedia, the free encyclopedia
D-VHS - Wikipedia, the free encyclopedia
HDV - Wikipedia, the free encyclopedia

MPEG2 for DBS