Har nylig kjøpt Pioneer Reciever VSX-516. Fra før hadde jeg Pioneer 433
HD/DVD opptager. Sliter med å få samkjørt bruk av felles
fjernkontroll på begge Pioneer-produktene, og samsvar mellom lyd/bilde
på TVen som er en ny Sony 32" Bravia. Har koblet så godt jeg kan, men
DVD maskina må stå på for å få lyd ut gjennom surroundanlegget.
Kobling ser slik ut:
Optisk kabel mellom DVD og reciever.
Komponent RGB direkte fra DVD til TV.
Analoge lydkabler mellom reciever og TV.