Jeg sparker i gang en gammel diskusjon her, men jeg ser at det fremdeles er uenighet ute og går. Enkelte sier at så lenge alt materiale man skal se på er SD (vanlig oppløst tv fra parabol, kabel-tv el.lign) så vil en skjerm med SD gi bedre bilde enn HD. Jeg bestrider ikke at folk kan ha hatt den erfaringen av ymse årsaker, da mange her har mye mer erfaring med flatskjermer i praksis enn meg. Jeg bestrider bare at det kan eksistere et grunnlag for å si dette på teoretisk grunnlag.

For de av dere som hater hypoteser og formler så kan man bare sette inn Panasonic PA 60 som lavoppløst og PV 60 som høyoppløst eksempel hvis det gjør det mer interessant. Jeg går ut ifra at de fleste som vurderer disse har tenkt på dette "problemet".

Tilbake til hypotese-land igjen hvor alt er akkurat som forutsett i formlene og ingenting uventet skjer :-) Jeg vil skissere to displayer her, begge har en størrelse på 42", identisk teknologi som gir samme lysstyrke og kontrast, en "fillrate" som slår likt ut for beggeetc. Kort og godt to helt like skjermer, men det ene har dobbelt så høy oppløsning i høyde bredde, altså fire ganger så mange pixler. La oss si at display A har 720x576 pixler, så display B får da 1440x1152 pixler.

Hvis video-strømmen inn er f.eks fotball-vm med 720x576 pixler så vil de fleste si at display A må gi best bilde, siden det er "perfect match". Display B må derimot "gjette" seg til nye pixler og det kan da umulig bli like bra?

En pixel på PA60 har et stort areal og henter sin verdi fra video-strømmen:
En lavoppløst pixel med 3 vertikale subpixler, en for hver primærfarge
██████
██████
eller:
Kode:
[  ][  ][  ]
[ r ][ g ][ b ]
[  ][  ][  ]
På PV60 kan man ha en svært primitiv skalerer som bare repeterer pixels:

Fire høyoppløste pixler, hver med 3 vertikale subpixler, en for hver primærfarge. Sammen utgjør disse en gruppe som tilsvarer en pixel i eksempelet over.


eller:
Kode:
[r][g][b] [r][g][b]
[r][g][b] [r][g][b]
Vi ser at akkurat den samme informasjonen (amplituden til r,g og b) blir brukt innenfor akkurat det samme området (en pixel på SD displayet, 4 pixel på HD displayet). De skiller seg kun ved at HD displayet "fordeler" rødfargen utover 4 separate områder, mens SD displayet holder det innenfor et enkelt område. Hvis vi går veldig ært inn på skjermen vil dette helt klart gi et annerledes inntrykk, men ikke nødvendigvis dårligere. Husk at forskjellige skjermteknologier, som DLP, Plasma og CRT har forskjellige måter å fordel farge-pixel innenfor området vi definerer som en pixel.


Det jeg egentlig har beskrevet over en en enkel bildeinterpolasjon basert på pixel-repeat som koster nesten ingenting i prosessering. Faktoren 2x i høyde og bredde gjør at alt "går opp" og illustrasjonen fungerer mye bedre. Virkelig oppskalering er som regel mer avansert, men jeg tror at den som oftest er lineær og består av et interpolerende filter som plukker nabo-pixler for å beregne et mellomliggende (ukjent) pixel ut ifra avstanden til kjente naboer. Lite hokus pokus, og en trade-off mellom skarphet og artefakter.

mvh
Knut