Jeg har en vanlig DV-kasett fra TDK som har blitt ødelagt. Bak båndet er det en liten plate som skal gå opp når kassetten settes inn i kameraet, men den blir sittende fast, slik at båndet blir "spent", og kameraet spytter ut kassetten igjen. Jeg tok ut den platen, og prøvde å spille filmen i kameraet, men heller ikke da får jeg spillt kassetten. Får da en feilmelding på skjermen.

Er det mulig å få kopiert ut innholdet på en annen måte, eller er det mulig å ta ut selve båndet og sette det inn i en annen kassett?