God inføring av hva vi kan forvente av Algolith sin Dragonfly og Mosquito.

http://www.hometheaterhifi.com/down/...paper-6-05.pdf