Hallo ekspertar...

Eg er på jakt etter eit kamera som me kan henge opp på veggen i eit rom og få bilda opp på ein prosjektor/pc i eit anna rom. Planen er at når me har idrettsturneringer eller andre sosiale sammenkomster i gymsalen, er det ønskeleg og overføre bilder inn i daglegstova så folk kan følge med på dette. Fins det kameraer som er gode nok til at dette blir ein god løsning, da alt bør vera trådløst.

Ventar spent på ekspertråd.