Slik er livet - Her gjelder den enten "av" eller "på". Vi har siden 2001 hatt bannerannonsering stort sett som et sideprosjekt, og heller latt andre bi-inntekter sponse driften til AVforum.

Ettersom kostnadsrammene for drift av AVforum etterhvert krever salg av bannerplass, var vi nødt til å finne en løsning for dette. Av mangel på intern kapasitet, falt valget på ADlink, som også benyttes av f.eks. Doktorsonline.no. Det tar imidlertid litt tid før de får fintunet annonseringen mot vår målgruppe, noe vi tror og håper tar seg opp...

Vi vil vurdere denne løsningen nøye i tiden som kommer, og bedrer ikke bannerannonsens kvalitet seg, vil vi si opp løsningen og heller prøve tenke ut andre måter å hente inn driftsmidler på..... Problemet er jo selvsagt at vi ikke er store nok til å håndtere bannersalget selv, men allikevel såpass små at firmaer av type ADlink ikke nødvendigvis kan sette av alt for mye tid til vår tjeneste. Hvis vi er ansett som så uviktige at ingen differensiering av markedsmaterialet gjøres, er derfor min mening at vi bør droppe videre samarbeid, da en såpass lav kvalitet på bannerne reduserer hele nettstedets troverdighet vesentlig.

Vi er like lite glad i den frosken som du er, og jeg hadde egentlig mest lyst å slå av hele banneropplegget når den dustefrosken dukket opp. Konvekvensen vil imidlertid da bli at vi vil måtte stoppe/redusere videre teknisk utvikling av tjenesten samt ikke minst måtte benytte oss av driftsløsninger som vil gi en langt mer ustabil og treg tjeneste...

Vi vil uansett insistere på at kvaliteten bedrer seg relativt raskt, hvis ikke sier vi som nevnt opp avtalen og tenker ut noe annet!