Har en HTPC , som jeg kjører HDMI via ATI skjermkortet , (Lyd / Bilde)

Og vil svært gjerne få bedre kvalitet på mp3 og lyd generelt ifra HTPC

Mitt spørsmål er , hvordan vil en DacMagic kobles mellom min HTPC og Yamaha RX-V3900 ?

Siden den ikke har HDMI port men bare opdisk. Må jeg da bruke HDMI som video og Opdisk som lyd f.eks ?

(da ikke mulighet for HD lyd i fremtiden på HTPC)

takk for alle svar