Har lastet ned siste versjon av TVersity, versjon 1.7. Men det har oppstått et problem med oppdateringen
av biblioteker opp mot Xbox 360. Det er ikke alle album som kommer opp i oversikten.
Har prøvd å restarte delingen, gjenopprette biblioteket i tversity, sjekket at det er riktige musikkfiler (FLAC) men
jeg får dem fortsatt ikke opp, ikke under "artist", "album" eller "Playlist"