Heisann!

Kjører idag Vista Home Premium med MCE, har kjøpt dekoder fra CD som kobles til PC via Compositt/S-Video og IR Blaster.

Men hvordan kan jeg legge inn kanaler i programguiden som ikke er der, f.eks Canal+ Film, Film2 etc.
Vet at jeg kan legge til selve navnet slik at det dukker opp når jeg velger den kanalen, men hvordan får jeg kanalen med i programguiden slik at jeg kan se hvilke filmer som går og programmere "timeropptak"?