Jeg har et 7800GT skjermkort, 93.71 driver, WinXP Pro SP2. Jeg forsøker å kalibrere bildet fra PowerDVD 7.3, men "Custom Color Profile" ser ikke ut til å fungere i Overlay-mode. Jeg kan modifisere profilen, men det påvirker ikke bildet. Hvis jeg velger"Desktop" virker det fint for spillere hvor jeg kan velge VMR-9 som videorenderer, f eks Zoomplayer. Dessverre er det kun Overlay som er tilgjengelig for PowerDVD 7.3. Brightness og contrast kontrollene fungerer, men jeg trenger "Custom Color Profile" i tillegg.

Skyldes dette en bug i Nvidia vga-driveren? Jeg tror det, siden kurven kan modifiseres, uten at bildet påvirkes.

Jeg skulle gjerne ha hørt fra noen som kan bekrefet/avkrefte at dette er et problem bare hos meg. Jeg har spurt på div HT-for uten å få respons. Jeg finner heller ingen mulighet for å kontakte nvidia for å spørre direkte.

Gunnar